Historie en herinnerenMartin Bos

Vriendendag Cavaleriemuseum

Het cavaleriemuseum

Het Nederlands Cavaleriemuseum (voluit de Historische Collectie Cavalerie) is een van de historische verzamelingen Landmacht. Op de Bernhardkazerne in Amersfoort komt men meer te weten over het ontstaan, de taken en de middelen van de cavalerie. Onderwerpen als de ’tijd van het paard’, de Tachtigjarige Oorlog, de slag bij Waterloo en het optreden in voormalig Joegoslavië (Dutchbat) en Libanon (Unifil) komen aan bod.

Het museum bestaat uit twee gebouwen en een aantal tanks en gevechtsvoertuigen die in de open lucht staan opgesteld. De expositie in het hoofdgebouw omvat kleinere voorwerpen zoals uniformen, zilver, schilderijen, miniaturen en schaalmodellen. En verder motoren, uitrusting en wapens waarmee een indruk wordt gegeven van de middelen die de Cavalerie gebruikte en nog steeds gebruikt en de taken die moesten en moeten worden uitgevoerd.
In het bijgebouw worden de goed bewaarde pantservoertuigen en tanks getoond. Van de Landsverk uit het begin van de Tweede Wereldoorlog tot aan de (bijna) moderne tanks.

Het museum is een ontmoetingsplaats voor veteranen, zowel van de Cavalerie als andere onderdelen, van (oud-)cavaleristen en van een ieder die geïnteresseerd is in de historie van het leger in het algemeen en de Cavalerie in het bijzonder.

Vriendendag

Het Cavaleriemuseum is voor een gezonde financiële situatie ook afhankelijk van de steun van haar ‘Vrienden’. Hun bijdrage maakt het mogelijk exposities te organiseren, onderhoud en restauraties uit te voeren en unieke historische Cavalerie voorwerpen te verwerven.
Eén keer per jaar organiseert het museum de Vriendendag. Ruim 1000 mensen komen dan naar Amersfoort. Het museum is open, Cavaleristen halen herinneringen op, oud-militairen en liefhebbers van militaria en modelbouw genieten. Hoogtepunt is de kans om rond te mogen rijden met de verschillende tanks uit de collectie.

DefensieFotografie Nederland was (als ‘Vriend’) aanwezig op de dag. Een korte impressie: