Grote rampenoefening Calamiteitenhospitaal

Calamiteitenhospitaal

Logo calamiteitenhospitaalWat doen we met de vele slachtoffers als er in Nederland een grote ramp plaatsvindt? Daarvoor bestaat het Calamiteitenhospitaal dat is gevestigd tussen het Universitair Medisch Centrum en het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht. 

Binnen een half uur na opdracht is het hospitaal, met een oppervlakte van 8000 vierkante meter, operationeel. Het hospitaal bestaat dan uit een intensive care afdeling (met 12 bedden), een medium/low care afdeling (met 50 bedden), twee low care afdelingen (in totaal 200 bedden), vier isolatieboxen, drie operatiekamers met recovery, een röntgenafdeling en een triage- en behandelruimte (35 bedden). Tweehonderd bedden staan permanent klaar. Medisch personeel van Defensie, het UMC Utrecht en andere zorginstellingen in het land kunnen opgeroepen worden. Het Rode Kruis houdt altijd zestig tot tachtig vrijwilligers achter de hand voor extra ondersteuning. 

Het calamiteitenhospitaal bestaat 26 jaar en is de enige in zijn soort in Europa. In die tijd ging het 43 keer open en werden er 787 patiënten opgevangen.

Oefening Danger Close

Half negen

Een explosie wekt op ruwe wijze de aanwezige patiënten op de vierde verdieping van het CMH. Binnen de kortste keren zet de erop volgende brand de gehele verdieping in een dikke rook. Slachtoffers met explosie-verwondingen en slachtoffers met brandwonden.
Terwijl de brandweer druk is met de brand evacueren zij ook (samen met het medisch personeel) de slachtoffers. Liften zijn buiten werking. De gewonden worden in de gang verzameld. Doktoren verdelen de slachtoffers in verschillende categorieën naar de ernst van de verwondingen. Wie wordt er het eerst geëvacueerd?

Negen uur

Generaal Wijnen
Generaal Wijnen bezoekt rampenoefening ‘Danger Close’

Het Calamiteitenhospitaal start. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het opvangen van de slachtoffers. In de zogeheten Pettenruimte worden petten uitgedeeld. Rode petten voor doktoren, groene petten voor verpleegkundigen en gele petten voor administratief personeel. Een les uit een vorige oefening toen bleek dat het overzicht in de aanwezigen te complex was. Observanten nemen hun posities in. Onder hen ook de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Generaal Martin Wijnen.
Via verschillende routes worden slachtoffers aangevoerd. Nieuw in deze oefening want niet alles komt binnen via de ambulancesluis.

Half tien

De eerste slachtoffers zijn binnen en worden onderzocht. Even daarvoor zijn ze ‘het systeem’ binnengekomen waarin ieder slachtoffer direct bij binnenkomst wordt geregistreerd en de ernst van de verwondingen wordt bepaald.  Ieder slachtoffer krijgt een polsband met unieke barcode en zijn nummer bepaald vanaf dat moment wie hij is. Camera’s koppelen bij binnenkomst een foto van de patiënt aan de barcode.
Het hospitaal is geopend. Het personeel doet zijn uiterste best. ‘Train as you fight’ leert men in het groene gedeelte van het hospitaal. Vandaag geldt dat voor iedereen want de slachtoffers (heel goed geschminkt) zitten zeer realistisch in hun rol.

Samenwerking

Kapitein Nieuwenhuijse Calamiteitenhospitaal
Kapitein Nieuwenhuijse, commandant Calamiteitenhospitaal

Aan deze oefening doen rond de 400 mensen mee: medisch personeel en slachtoffers aangevuld met een grote ploeg van observatoren en oefenleiding. Kapitein Ingelise Nieuwenhuijse is commandant van het hospitaal: “We zien vandaag op alle vlakken de samenwerking ontstaan tussen het Militair Hospitaal en het UMC, zowel vanuit de bedrijfshulpverlening en de verpleegafdelingen helemaal tot aan het crisisbeleidsteam toe waar we echt samen moeten werken om het tot een goed einde te brengen”.
Ook in deze oefening is er nauw contact met de Belgen (zie ook onze reportages over Rhino Recovery en Oostdorp). Kapitein Nieuwenhuijse: “Na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel hebben zij de ervaring met wat het is om zoveel patiënten tegelijkertijd op de moeten vangen  en wil men zien hoe dat in Nederland georganiseerd is”.  

En terwijl wij de laatste foto’s nemen, gaat de oefening nog de rest van de dag verder. Militaire en burger-ambulances blijven gewonden aanvoeren. Het zullen er uiteindelijk 150 worden.