Martin BosOefeningen

Bevo Seal: sociaal in ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch is dit jaar het decor van de jaarlijkse militaire oefening Bevo Seal van de 11 Luchtmobiele Brigade van de Landmacht. De 120 militairen oefenen in het veroveren van de harten van de burgers. Met onder andere een sociale patrouille en een checkpoint.

Bevo Seal 2023

Poster 11 LMB in Den Bosch

De oefening Bevo Seal is de jaarlijkse bevoorradingsoefening van de Luchtmobiele Brigade en de 11 Bevoorradings Compagnie Luchtmobiel (11 Bevocie) heeft de hoofdrol. Op diverse locaties in Den Bosch gaan de rode baretten hun operaties beoefenen. Je kunt dan denken aan het verplaatsen verplaatsen van goederen via de openbare weg of door de lucht. Ook andere aspecten van het militaire vak krijgen de aandacht.

De oefening Bevo Seal 2023 vindt bewust plaats in de stad, buiten de militaire oefenterreinen. De Nederlandse missies in Irak, Afghanistan, Mali en Roemenië laten zien dat militairen het grootste deel van hun werk uitvoeren tussen, voor en samen met de lokale bevolking. Door dit jaar ook op deze manier te trainen, benaderd de eenheid de werkelijkheid van de militaire inzet waar dan ook ter wereld. De oefening is dan ook geheel anders dan in andere jaren, zoals je ook kunt zien in de reportage uit 2016.

Pettelaarse Schans

In ‘s-Hertogenbosch is op het terrein van de Pettelaarse Schans een kamp van 11 Bevocie opgericht. Het is de uitvalsbasis voor het werk in de stad. Bijvoorbeeld met het lopen van een sociale patrouille of het controleren van het verkeer.
Vandaag is de tweede dag van de oefening. Vannacht zijn de militairen in de weer geweest op een tijdelijke locatie met een bevoorradingsstraat. Een beetje vermoeid maar in een opperbeste stemming zijn 2 pelotons zojuist aangekomen in Den Bosch. De rij voertuigen staan licht-gecamoufleerd op het veld. Het gebied van Pettelaarse Schans wordt rondom beveiligd. Wij weten wat er gaat gebeuren, zij weten dat nog niet.

Voorbereiding op het avondprogramma

Pak je rust

In een oorlog en in een oefening weet je nooit vooraf wat er gaat gebeuren. De Duitse veldmaarschalk Helmuth von Moltke zei het al: “Geen enkel plan overleeft het eerste contact met de vijand”. In de praktijk betekent dit dat je moet rusten zodra het kan. Slapen desnoods. Of eten en andere persoonlijke verzorging doen.
Zodra de beveiliging stopt, zie je overal de maaltijden tevoorschijn komen. Anderen werken nog even de kaarten bij.

Bevelsuitgifte

De pelotonscommandanten worden bij elkaar geroepen door de oefenleiding. Tijd voor de bevelsuitgifte.

De pelotonscommandanten werken het bevel verder uit. Daarna instrueren ze hun peloton. De militairen hebben nog een uur om hun spullen op orde te brengen inclusief het af-camoufleren.

TOESTAND
De lokale bevolking is verdeeld ten aanzien van onze aanwezigheid in de AOR [Area of Operational Responsibility]. De ene helft is voorstander van onze komst en de anderen zijn nog afhoudend richting ons. Het grote probleem van de afgelopen periode is de grote hoeveelheid smokkelwaar.

OPDRACHT
Uitvoeren van een Mobile Vehicle Checkpoint (MCVP) en sociale patrouille in ‘s-Hertogenbosch.

UITVOERING
Purpose
Door het uitvoeren van een MVCP krijgen we meer grip op de in- en uitstoom van personeel en goederen. Door middel van sociale patrouilles leggen we contact met de lokale bevolking en steken wij in op het winnen van de hearts and minds
Method
In samenwerking met de politie zullen we op een strategisch punt een MVCP uitvoeren en voeren wij in diverse gebieden sociale patrouilles uit.
Endstate
We hebben inzicht in de soorten smokkelwaar en weten welke personen en voertuigen worden gebruikt. Door onze patrouilles hebben we de bevolking overtuigd van ons nut en belang en zullen we in de toekomst kunnen rekenen op ondersteuning. Daarnaast hebben we mogelijk interessante informatie verzameld voor onze brigade-eenheden.

Sociale patrouille

En dan is het zo ver: een laatste woord van de sergeant (‘let op je woorden, let op je houding’), omhangen en de sociale patrouille is onderweg. De voorste man weet de route en de rest volgt.

Al snel is er contact. Burgers willen vanaf hun balkon graag weten wat er gebeurd. In het park probeert een groep jongeren de patrouille te ontregelen. Mislukt. De ‘jongeren’ worden al snel door de patrouille herkent als collega’s…

In het centrum

Eenmaal in het centrum gebeuren er verschillende dingen. Het is opvallend hoe weinig mensen op enige manier reageren op een groep militairen die voorbij komt. Men is het zeker niet gewend maar weet haarfijn te doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Dat moet beter kunnen! Een sociale patrouille is primair sociaal bedoeld. De sergeant besluit van de route af te gaan wijken. Opnieuw de stad in. Op zoek naar de ‘hearts and minds‘ van de lokale bevolking. Offensief werken kennen ze en de militairen trekken nu naar de bewoners toe. Ze vinden het onwennig, dat wel.

Groepsfoto

Terug!

Bij de eerste ronde door het centrum lag het peloton voor op schema. Nu met alle contacten moeten ze uitkijken dat ze niet te laat op het afgesproken punt aankomen. Route opnieuw bepalen en dan doen ze waar ze goed in zijn: in stevige pas wandelen!

Pauze

Terug op het verzamelpunt is er eerst de debriefing. Bijvoorbeeld over de reacties van de bevolking. Maar ook over het proces van de sociale patrouille. Het is voor de militairen iets heel anders dan oefenen op de heide en vraagt een andere houding wat niet iedereen in eerste instantie even leuk vond.
Daarna even rusten. De rugzak en het draagvest mogen even af. Een enkeling doet zijn kisten uit. Vanuit de Mobiele Satelliet Keuken worden er maaltijden gebracht. Vooral de hamburger is gewild. Ziet er niet uit en smaakt uitstekend!

Mobile Vehicle Checkpoint

Het andere deel van de sociale oefening is de werking van een ‘Mobile Vehicle Checkpoint’ (MCVP), een plek om alle passerende voertuigen te controleren.

Bij dit deel van de oefening worden de militairen geholpen door politieagenten. Zij hebben ervaring in dit werk en zij zijn de buffer tussen de militairen en de burgers die in het MCVP betrokken gaan worden. De politieagenten beginnen met uitleg over het werk. En over het verschil tussen het doorzoeken als politie, als militair in een operatie en als militair in de oefening. In het kort komt het er op neer dat de politie in Nederland dit werk normaliter doet, geholpen door een groot aantal wetten. In een militaire operatie kan het dreigingsniveau veel hoger liggen en doet zorgvuldig zoeken er toe.

Vandaag in de oefening doen de militairen het voorzichtig. Alle bestuurders die aan de oefening meedoen, doen dat op vrijwillige basis. Nee zeggen mag en heeft geen negatieve gevolgen. Doet men mee, dan is het doorzoeken beperkt. De bestuurder wordt verzocht de deuren van de auto open te maken en de militairen kijken alleen. Er wordt niks aangeraakt! Aan de buitenkant wordt de onderzijde van de auto met spiegels bekeken op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen.

Wat als er toch iets geks gevonden wordt? De politieagent geeft aan dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren omdat iedereen vrijwillig meewerkt. En als er toch iets gevonden wordt dan zal de politie dat professioneel oplossen.

Stoppen

Hoe stop je een auto die aan komt rijden? Je houdt er hoe dan ook rekening mee dat de auto door kan rijden. Misschien heeft de bestuurder je niet gezien, misschien rijdt de bestuurder juist bewust door. Zodra het voertuig gestopt is, vraagt een militair of men vrijwillig mee wil werken aan de oefening. Het is leuk te zien dat nagenoeg iedereen met veel plezier mee wil werken. Volgens de politieagent komt dat ook omdat de oefening in Brabant gehouden wordt.

Doorzoeken

Kandidaten worden naar een parkeerterreintje verwezen. Daar worden ze eerst door een militair welkom geheten en verteld wat de bedoeling is. Natuurlijk krijgt ook iedereen de uitnodiging voor de Open Dag morgen. Daarna rijdt de auto op naar het controlepunt. Alle deuren, kofferruimte en motorkap worden geopend. Een militair doorzoekt. Zijn collega inspecteert met een spiegel de gehele onderkant. Na de controle alles weer dicht. Bijna altijd vertrekt de bestuurder met een grote glimlach.

Morgen

Buiten is het ondertussen donker geworden. Te donker om te fotograferen. De militairen gaan tot 23:00 uur met de MCVP door. Daarna evalueren en teruglopen naar het kampement op de Pettelaarse Schans. Mogen ze dan vannacht rustig slapen? Voorzichtig vragen ze of ik dat weet. Helaas voor hen, ik zeg er niks over maar weet dat ze in ieder geval tot 06:00 uur morgenochtend rustig zullen slapen.

Sommigen weten al wel dat er morgen Open Dag is want het stond in de folders die ze mochten uitdelen. De meesten weten nog niet dat ze morgen ook gaan abseilen van de toren. Voor de reportage van de Open Dag en het abseilen kan je binnenkort kijken naar onze andere reportage over Bevo Seal 2023.