Historie en herinnerenMartin Bos

Herdenken op de Leusderheide

Mijn allerliefste moeder,

Hierbij neem ik afscheid van U, wat wij allen gehoopt hebben heeft niet zo mogen wezen, en dit zijn dus de laatste woorden aan U. Mijn liefste moeder, in gedachten innig omhelst van uw liefhebbende zoon Arie, nogmaals moeder ik weet niet wat ik schrijven zal dan dat ik tot mijn laatste adem steeds aan u zal blijven denken.

Mijn beste stiefvader aan u ook een laatste groet van uw liefhebbende zoon Arie. Ik kan niet geloven dat ik jullie niet meer zal zien en dat ik nooit meer mijn uniform zal dragen, helpt mijn liefste moeder haar leed te dragen.
Mijn liefste Greet, Cor en Ansje, aan jullie ook nog een laatste groet, ik hoop dat jullie steeds aan mij zullen denken en dat mijn kleine lieveling nooit zal weten hoe haar oom Arie overleden is. Allen nogmaals een laatste groet, ik hoop dat jullie steeds aan mij zullen denken.

Liefste Piet en Catrien ook aan jullie moet ik het zware lot mededelen. In deze laatste uren denk ik aan alles wat jullie voor mij gedaan hebben, wat ben ik blij dat ik jullie allen nog eens gezien heb, nu weet ik haast niets te schrijven en omhels jullie ook allen.

Mijn liefste Lena en Herman, ik hoop dat jullie een gelukkig paar mogen worden. Herman pas goed op mijn kleine zus, want dat is ze waard en ik geloof ook wel dat je mij in dat standpunt niet teleur zult stellen.
Dus nu heb ik aan jullie allen een laatste groet geschreven, ik ga nu naar de aalmoezenier om te biechten en om ter communie te gaan dus dat ik met een zuiver geweten zal sterven. Mijn liefste zusters ik heb één wens als de eerstgeborene van een van jullie een jongen is noem hem dan naar de zo te vroeg gestorven oom Arie.

Moeder ik ben toch nog gelukkig dat ik Christus zelve ontvangen heb en ik hoop dat jullie ook nog willen bidden voor mijn zaligheid. Liefhebbende moeder omhels opoe ook voor mij. Ik eindig en ik hoop dat jullie allen weer spoedig bij elkaar verenigd mogen wezen in ons Nieuwediep al zal ik er dan niet meer bij zijn. Mag mijn lot niet tevergeefs gebracht zijn. Nogmaals allen omhelsd, groet ook al de familie en kennissen van mij en allen bedankt van uw liefhebbende zoon, broer, zwager en oom Arie.

Tot ziens even goed in het eeuwige paradijs, jullie aller
Arie de Leest

Mijn goed en koffer wordt naar huis gestuurd daar zit alles in en anders gaat u het halen, portemonnaie, horloge, geld, enz.

Nogmaals moeder gekust, daag hoor, treur niet om mij, want ik heb geweten wat ik deed.

De tekst hierboven is afkomstig van de afscheidsbrief van Arie de Leest en werd voorgedragen door Willemien Meershoek, directeur Kamp Amersfoort, op 4 mei 2018.
Arie werd niet ouder dan 22 jaar. Hij was geboren in Rotterdam, groeide op in Den Helder, werd leerling-matroos bij de Koninklijke Marine en werd na de capitulatie verbindingsman in het verzet. Arie werd op 29 augustus 1941 gearresteerd, vastgezet in Scheveningen, in Buchenwald, in Kamp Amersfoort en in Utrecht waar hij zijn afscheidsbrief schreef in de Kriegswehrmachtgefängnis op 8 april 1943.
Arie werd begraven op de Leusderheide.

Jaarlijks wordt bij het Gedenkkruis Jannetjesdal op 4 mei een herdenking gehouden voor alle slachtoffers van de executies op de Leusderheide. Ruim honderd slachtoffers uit acht massagraven werden in dit deel van de heide geborgen. Maar ook in een ander deel werden meerdere massagraven dicht bij elkaar aangetroffen.

Indrukwekkende herdenking op Leusderheide