Martin BosOefeningen

VTO (onder)officier cavalerie verkenning

VTO

De algemene militaire opleiding aan de KMA en de KMS legt een fundament voor het functioneren als (onder)officier. De opleiding voorziet echter niet in de specifieke kennis die nodig is voor het uitoefenen van een functie binnen de krijgsmacht. De Vaktechnische Opleiding (VTO) slaat deze brug tussen theorie en praktijk. Het is een intensieve opleiding waarin de student extra kennis op doet voor zijn specifieke functie.
Bij de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee staat de VTO gepland aan het eind van algemene opleiding. 

Cavalerie verkenning

Het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) in Amersfoort organiseert de VTO voor ‘Officier Cavalerie Verkenning’ en ‘Onderofficier Cavalerie Verkenning’. Daar verdiept men zich gedurende driekwart jaar in onder andere de commandovoering en verkenning. Ging de cavalerie vroeger te paard, tegenwoordig doen ze dat met bewapende (pantser)wielvoertuigen en te voet.

De Officier Cavalerie Verkenning werkt als pelotonscommandant binnen één van de vier verkenningseskadrons van de Landmacht. Deze verkenningseskadrons zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van verkennings- en bewakingstaken veelal ver in het gebied van een tegenstander. Als commandant van het verkenningspeloton geeft de officier leiding aan een groep militairen tijdens oefeningen, uitzendingen en tijdens het verblijf op de kazerne. In overleg met de opvolgend pelotonscommandant verzorgt hij de planning en uitvoering van opdrachten maar ook van lessen en oefenprogramma’s. Daarnaast draagt hij zorg voor personele en logistieke zaken en voor inlichtingen en veiligheid binnen het verkenningspeloton. Hij neemt deel aan oefeningen met het verkenningspeloton, woont besprekingen en vergaderingen bij en zorgt voor een juist onderhoud van het beschikbaar gestelde materiaal.

De Onderofficier Cavalerie Verkenner is degene die direct de manschappen aanstuurt en direct leiding geeft tijdens de uitvoering van opdrachten. Hij is de vakman die hun opleiding en training verzorgt en die met zorg invulling geeft aan de mentale en fysieke vorming van zowel het individu als de groep. Hij is een expert op het gebied van wapens, materiaal en voertuigen van de eenheid. En op dat laatste, de Fennek, is hij de voertuigcommandant.

Verkenningsoefening

DFN was bij de Manoeuvreschool te gast. Op de Leusderheide kregen de studenten de opdracht om de brug over de snelweg A28 op de juiste wijze te verkennen. De oefening begint met kaartlezen en tactisch naar het object te verplaatsen. Met een tweetal Fenneks telkens een veilige afstand naar voren, het gebied op dreiging observeren en zorgen voor elkaars dekking.

Vlak bij de brug: de Fenneks stellen zich op een veilige plek op. Met de BAA-mast (Beobachtungs- und Aufklärungs Ausstattung) wordt de omgeving verkend.
Twee verkenners stappen uit en gaan te voet verder. Onder dekking van het bos naderen ze ongezien de brug, ondertussen alle details van de omgeving en het object in zich op nemen en opschrijven. De dekking en camouflage was goed. Na een paar honderd meter was deze fotograaf de mannen kwijt…

Het personeel op de voertuigen beveiligde. Eén voertuig beveiligde de omgeving, het andere voertuig de brug. Met de BAA-mast was er constant zicht op de brug. De onder pantser bedienbare .50 mitrailleur kan voorkomende problemen doelbewust opruimen.

Eenmaal aan de overkant van de brug zit de missie van de verkenners er op. Zodra de omgeving veilig is roepen ze de voertuigen op die hen daarna weer ophalen.

En wat maakt het dan een goede oefening? De evaluatie! Want het aanwezige kader heeft ze natuurlijk geen moment uit het oog verloren.