Martin BosNieuws

Nederlandse Patriots naar Slowakije

Vandaag vertrokken de Patriots van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) naar Slowakije. Vanaf daar versterkt men de ‘afschrikkings- en verdedigingsfunctie’ van de NAVO.

Geruststelling en afschrikking

De Patriots worden opgesteld in de buurt van de luchtmachtbasis van Sliač (hier). Op ongeveer 1300 kilometer rijden vanaf de thuisbasis van het DGLC, de Luitenant-generaal Bestkazerne in Venray.

Ligging Sliač, Slowakije

Nederland en Duitsland zijn door de NAVO verzocht de ‘grondgebonden luchtverdedigingscapaciteit te ontplooien’. Enerzijds om de Slowaakse bevolking gerust te stellen, anderzijds om Rusland af te schrikken. Slowakije ligt per slot van rekening aan de oostzijde van het NAVO-verdragsgebied en is buurland van Oekraïne.

S-300

Slowakije beschikte met S-300 systemen ook zelf over luchtverdedigingsmiddelen. Onlangs besloot men die aan Oekraïne te leveren. Deze S-300-levering staat los van de tijdelijke Nederlandse Patriot-inzet in Slowakije. Nederland levert aan Slowakije geen Patriots, maar zet ze in voor de NAVO op verzoek van het bondgenootschap. De Patriots vallen in Slowakije dan ook onder het commando van de NAVO. Wat niet wegneemt dat Nederland en Duitsland het ontstane gat in de luchtverdediging opvangen.

Op de twee video’s hieronder van het Slowaakse Ministerie van Defensie zien we de levering van de S-300 begin april. Een deel van het transport ging over de weg en een deel over het spoor. Rond 10 april meldde Rusland dat ze bij Dnipro een uit het buitenland gekregen S-300 systeem hadden vernietigd. Niet duidelijk is of het om dit systeem gaat.

Slowaakse S-300 naar Oekraïne – Over de weg
Bron: Ministerie van Defensie Slowakije
Slowaakse S-300 naar Oekraïne – Met de trein
Bron: Ministerie van Defensie Slowakije

Vertrek

Patch DGLC
Patch DGLC

Op 8 maart had het kabinet het voornemen om Patriots te stationeren. En op 18 maart was ook de Tweede Kamer het daarmee eens. Want de Patriot raketsystemen zijn bij uitstek wapens voor een defensieve inzet. Ontplooiing draagt bij aan geloofwaardige afschrikking door de NAVO en heeft daarmee tot doel om de Russische strategische afwegingen zodanig te beïnvloeden dat niet wordt overgegaan tot schending van het NAVO-verdragsgebied.

Tegelijk met het besluit van de politiek om te gaan, was het DGLC gereed om te vertrekken. Slowakije verzocht echter de komst iets te vertragen. Tot vandaag dus. 150 Militairen zijn klaar om naar Sliač te vertrekken. Alle mensen en alle voertuigen staan in een dikke ochtendmist opgesteld op de oude startbaan van de Vliegbasis De Peel.

Na een korte toespraak van de commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen en de commandant van het Defensie Gebonden Luchtverdedigingscommando kolonel Jos Kuijpers is het zover.
Generaal Wijnen: “Het is niet zomaar iets. Jullie verdedigen straks een deel van de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Dit is een zeer serieuze opdracht. Ik denk dat de capaciteit voldoende afschrikkend is, dat het niet op vuren aankomt. Komt het daar wel van, dan weet ik dat jullie goed getraind zijn en samen met de Duitsers daar de klus zullen klaren. Ik weet dat NAVO-partners op ons kunnen rekenen. Be safe!” 

Heel veel voertuigen

De Nederlandse inzet bestaat uit één Patriot-vuureenheid met meerdere raketlanceersystemen. Een Patriot-vuureenheid bestaat uit een groot aantal militairen en voertuigen. Het wapensysteem is opgebouwd uit onder andere een radar, voor het zoeken van de dreiging en de geleiding van de raketten, een vuurleidingscentrale en meerdere raketlanceersystemen. Deze zijn, afhankelijk van de dreiging, beladen met een mix van raketten. Tot slot is er een groot aantal aan ondersteunende voertuigen voor de logistieke lijn, onderhoud en het opzetten van verbindingen en beveiliging.

Pakketten

En dan is iedereen klaar voor vertrek. Men heeft er zin in. Het DGLC gaat zoals het er nu naar uit ziet, zes maanden naar Slowakije. Iedereen die nu vertrekt gaat voor drie maanden (en daarna wordt er gerouleerd).

De vertrekkende voertuigen verplaatsen zich binnen Nederland in pakketten (groepen) van acht of negen voertuigen per pakket. De pakketten vertrekken elk 20 minuten na elkaar. En hun route? Die is geheim. Wel lekker dat eenmaal buiten de kazernepoort de zon uitbundig begon te schijnen.