Martin BosNieuws

Versterken van de luchtverdediging

Defensie gaat de luchtverdediging versterken met een extra luchtverdedigingsbatterij, een vierde (nog te vullen) Patriot-vuureenheid en een testcentrum voor middelen tegen drones. 

Op maandag 1 juli 2024 was de officiële oprichting van deze eenheden in Vredepeel. Hier ligt de thuisbasis van het Defensie Grondgebonden Luchtverdediging Commando (DGLC). Met deze stap heeft Defensie meer mogelijkheden om dreigingen vanuit de lucht aan te pakken. In totaliteit groeit de Nederlandse grondgebonden luchtverdediging met 200 extra banen (op de 1.000 nu).

12 Luchtverdedigingsbatterij

Met de oprichting van de 12 Luchtverdedigingsbatterij (12 Luverdbt) heeft Nederland straks twee identieke batterijen (naast 13 Luchtverdedigingsbatterij ‘Ypenburg’) tegen luchtdreigingen op korte en middellange afstand. Deze luchtverdedigingseenheden kunnen zowel gezamenlijk als zelfstandig worden ingezet. De organisatie staat al en de functies zijn toegevoegd, maar de huidige raketsystemen moeten nog worden vervangen (NASAMS 2 door NASAMS 3) of toegevoegd (NOMAD). 12 Luverdbt wordt bij hun inzet gekoppeld aan 43 Gemechaniseerde Brigade.

De vierde Patriot-vuureenheid maakt Nederland beter bestand tegen dreigingen op de lange afstand. Het Patriot wapensysteem is zeer geschikt om inkomende projectielen zoals ballistische raketten, vliegtuigen en kruisvluchtwapens te vernietigen.
Het nieuwe testcentrum voor middelen tegen drones is niet alleen voor het DGLC bedoeld. Ook diverse overheidspartners kunnen hier terecht om bijvoorbeeld counter-dronesystemen uit de industrie te testen.

Ceremonie

Tijdens de ceremonie op de appelplaats van de Bestkazerne stonden de verschillende eenheden van het DGLC opgesteld. Luitenant-kolonel Dijkshoorn is de paradecommandant op deze feestelijke dag.

De gasten arriveren, de cortège komt binnen en daarna neemt de commandant van het DGLC, kolonel Kuijpers, het woord. Hij benadrukte dat de versterking van de luchtverdediging geen overbodige luxe is. De oorlog in Oekraïne kwam meerdere keren in zijn toespraak naar voren, het laat pijnlijk de verwoestende kracht van luchtaanvallen zien. En bevestigt daarmee de noodzaak van effectieve luchtverdediging.

Vervolgens komen de verschillende formele onderwerpen aan bod:

  • Majoor Verhoeven nam namens de Binational Short Range Air Defence Task Force (BSTF) een geschenk aan ter herinnering aan de opdracht die zij volbracht hebben als onderdeel van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF, onderdeel van de NATO Response Force. De BSTF is met het appel officieel ontbonden van hun opdracht.
  • Majoor Ramakers krijgt de leiding over de nieuwe 12 Luchtverdedigingsbatterij;
  • Opperwachtmeester Dekkers kreeg de stok uitgereikt aangezien hij naast majoor Ramakers optreedt als Batterijopper van 12 Luverdbt;
  • Met de overdracht van de vaandel wordt de vierde Patriot-vuureenheid (4-FU) geactiveerd;
  • En tot slot krijgt een van de DGLC-militairen de Luchtverdedigingsspeld. Hij was tijdens de ceremonie de eerste. De Luchtverdedigingsspeld wordt uitgereikt om de luchtverdedigers van alle krijgsmachtdelen te verbinden en dient als teken van herkenning.

Een kort fotoverslag: