Martin BosNieuws

Samenwerken in nieuwe schepen en operaties

Het Nederlandse Korps Mariniers en de Britse Royal Marines veranderen hun manier van werken. Van grote amfibische operaties gaat het naar kleinschalig militair maatwerk op de grens van het land en het water. De beide Ministers van Defensie ondertekenden daarvoor aan boord van de HMS Albion tijdens de Marinedagen 2023 twee overeenkomsten.

Nieuwe schepen

Met de nieuwe manier van optreden (zie de reportage ‘Nieuwe werkwijze voor het Korps Mariniers‘) wordt ook gekeken naar de schepen die hiervoor gebruikt worden. Zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk onderzoeken de komende jaren de mogelijkheid om samen te werken bij de aanschaf van nieuwe marineschepen. Het gaat voor Nederland om één nieuwe scheepsklasse die de beide amfibische transportschepen en vier patrouilleschepen vervangt. De nieuwe schepen moeten amfibische operaties, maritieme patrouilletaken en noodhulp kunnen uitvoeren en rond 2035 in gebruik genomen worden. In de eerste fase worden de nieuwe schepen de klasse LPX genoemd.

De schepen die vervangen worden, zijn de amfibische transportschepen Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Rotterdam en deze naderen met de komst van de LPX het einde van hun levensduur. De vier patrouilleschepen die voor vervanging genoemd worden, zijn Zijner Majesteits Holland, Friesland, Zeeland en Groningen.

UK/NL AF

De samenwerking tussen de mariniers bestaat dit jaar al 50 jaar. In een nieuwe Memorandum of Understanding (MoU) wordt vastgelegd dat de ‘United Kingdom/Netherlands Amphibious Force‘ (UK/NL AF) in de komende jaren een vervolg krijgt. Het verband bestaat uit zo’n 5.000 man (waarvan ongeveer 1.000 Nederlandse mariniers) en is het enige voorbeeld van een multinationale, amfibische eenheid gebaseerd op permanente samenwerking binnen de NAVO. De mariniers van deze eenheid zijn constant paraat. Ze zijn grondig voorbereid op snelle inzet waar ook ter wereld zowel binnen als (incidenteel) buiten het NAVO-commandogebied.

Ondertekening tijdens de Marinedagen

Voor de samenwerking ondertekenden minister Kajsa Ollongren en haar Britse collega James Cartlidge aan boord van de HMS Albion de verschillende documenten. Voordat men mocht ondertekenen waren er een tweetal bijeenkomsten, formeel en informeel. In het formele deel waren er een aantal presentaties over het succes en het belang van de unieke Nederlands-Britse samenwerking.

In het informele deel mochten de aanwezigen genieten van de amfibische demonstratie van de Marinedagen.

Ondertekening

Op de brug van HMS Albion is de formele ondertekening van de documenten. De beide ministers benadrukken het belang van de samenwerking.