Martin BosOefeningen

Bewaken en beveiligen in de regen

Herfst en regen. Veel regen. Op militair oefenterrein Olst-Welsum oefenen militairen van 10 Natresbataljon hun kerntaken in het bewaken en beveiligen. De regen deert de reservisten niet. De oefening is een samenwerking tussen de Alfa-compagnie uit het noorden en de Echo-compagnie uit Amersfoort.

Historische locatie: IJssellinie

De actie is op het militaire oefenterrein Olst-Welsum. Dit terrein was in de jaren 50 onderdeel van de IJssellinie. De IJssellinie was een (toen zeer geheime) waterlinie, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten van het plan zou een 127 kilometer lange en drie tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Hierdoor zou de opmars van de Russen worden vertraagd en kregen de geallieerden tijd om Nederland te hulp te schieten. De linie was actief tussen 1953 en 1964 en het afbreken duurde tot en met 1968. Het terrein is door het vele beton nog steeds te herkennen.

Het thema van de oefening is het bewaken en beveiligen van het gebied waar een Host Nation Support wordt uitgevoerd, in dit geval het gehele oefenterrein Olst-Welsum. De 110 Transportcompagnie van het Bevoorrading en Transport Commando (B&TCo) zorgt met de aanvoer van containers voor een realistische actie.

Bewaken en beveiligen

Weet jij het verschil tussen bewaken en beveiligen?
Bewaken is het voortdurend in het oog houden van een persoon of object. Beveiligen is het geheel van de maatregelen om de persoon of het object te beschermen tegen schadelijke invloeden. Bewaken is dus een onderdeel van beveiligen.
In de praktijk zien we het in deze oefening terug dat het gehele terrein bewaakt wordt, in het oog gehouden wordt. Via toegangscontrole is het oefenterrein Olst-Welsum beveiligd. Een extra controlepost draagt bij aan de beveiliging. En in geval van nood mogen de militairen gebruik maken van hun wapen.

Eerste transport

Het eerste transport bestaat uit drie WLSsen.

Nieuw: camera’s en sensoren

Als enige Natres-eenheid (en als een van de weinigen in de Landmacht) maakt de eenheid van vandaag gebruik van nieuwe waarnemingstechnieken: camera’s en sensoren. De bewaking en beveiligingstaken zijn hiermee voor een deel geautomatiseerd. Men kan met minder mensen de taken uitvoeren, de mensen hoeven minder verspreid over het gebied te zitten en de kansen op waarneming van een tegenstander zijn vergroot. Wel is er een QRF-team paraat (Quick Reaction Force) om waar nodig direct in actie te komen.

De camera staat centraal opgesteld en boven op een mast. Het gebied van de inzet wordt volledig overzien. Zowel in het zichtbare licht als in het warmtebeeld. Als sensoren zijn er passieve infrarood sensoren die reageren op warmte en beweging. Andere sensoren reageren op trilling en geluid.

Controleposten

Bij de hoofdtoegang is de eerste controlepost. In de verte lopen twee mannen midden in het weiland. De sensoren hadden al aangegeven dat er mensen lopen, richting het oefenterrein. Is het de (oefen)vijand?

Een tweede transport

Een tweede transport komt over de dijk aangereden.

Tweede controlepost

Na de eerste controle en tussen het centrale kamp is er nog een tweede controlepost ingericht. Een Amarok blokkeert de weg en gaat pas opzij als het veilig is. De oefenvijand is onder controle. Complimenten voor de Natres-militairen die de aanval vroegtijdig weten tegen te gaan.

Friendly fire

Aan het einde van de middag is met een plotselinge vuurstoot iedereen opgeschrikt. Een militair heeft per ongeluk zijn collega neergeschoten. Heel even is er verwarring. Daarna herpakt men. De gewonde krijgt een tourniquet. Bij gebrek aan een ziekenauto hinkelt hij daarna naar de boogtent. Even later nemen militair verpleegkundigen het over.