Host Nation Support

« Back to Glossary Index

Host Nation Support (HNS, gastlandsteun) houdt in dat NAVO-bondgenoten elkaar steun verlenen bij operaties op elkaars grondgebied.

De officiële definitie uit het NATO Logistics Handbook:

Civil and military assistance rendered in peace, crisis, and war by a Host Nation to Allied forces and NATO organizations which are located on or in transit through the Host Nation’s territory. The basis of such assistance is commitments arising from the NATO Alliance or from bilateral or multilateral agreements concluded between the Host Nation, NATO organizations and (the) nation(s) having forces operating on the Host Nation’s territory.


Nederlandse vertaling:

Civiele en militaire bijstand die in vredestijd, crisis en oorlog door een gastheerland wordt verleend aan geallieerde troepen en NAVO-organisaties die op of tijdens doorvoer door het grondgebied van het gastheerland zijn gestationeerd. De basis voor deze bijstand zijn de verplichtingen die voortvloeien uit het NAVO-bondgenootschap of uit bilaterale of multilaterale overeenkomsten die zijn gesloten tussen het gastheerland, NAVO-organisaties en (de) natie(s) die troepen op het grondgebied van het gastheerland hebben gestationeerd.

Het Bureau Host Nation Support in Den Haag verzorgt alle HNS-aanvragen. Op deze website hebben we meerdere voorbeelden van hun grootschalige HNS.

  1. Defensie helpt bij Amerikaanse troepenverplaatsing
  2. Bijtanken, Trident Juncture in Stroe
  3. Tanks in Bremerhaven (HNS door Duitsland)
  4. Atlantic Resolve start in Vlissingen
  5. 1st CAB,1st Infantry Division verplaatst

Daarnaast verzorgt het Bureau HNS ook kleinere opdrachten. Bijvoorbeeld wanneer een paar militairen uit een ander land een herdenking bij wonen. Een herdenking die met of zonder wapens kan zijn.

Van alle tijden

Zelfs voordat de term Host Nation Support gangbaar was, verliepen er al transporten via Rotterdam. Zoals in 1986 via de Beatrixhaven.
Op de foto gezet door Wim den Dunnen.

« Terug naar de Woordenlijst