Martin BosOefeningen

Victorious Engineer: mijnen leggen

In de oefening Victorious Engineer oefent de genie op het oefenterrein Wezeperberg. De kennis en kunde op de verschillende Basis Genie Technieken (BGNT) oefent men twee weken lang op groepsniveau (niveau 2). Het 41 Pantsergeniebataljon heeft de oefening opgezet en heeft de leiding. Een van de oefeningen is het leggen van een verstorend mijnenveld op het oefenterrein.

Uit het gehele scala van wapens- en wapensystemen dat oorlogvoerenden ter beschikking staat, wordt een belangrijk deel gevormd door de mijnen. Militair gezien is de mijn uitermate effectief en efficiënt. We zien dat nu ook in de oorlog in Oekraïne. Het leggen van de mijn vergt geen langdurige opleiding. Een mijn is snel te plaatsen, is goedkoop, het heeft een vernietigende werking voor degene die ermee in aanraking komt en het is demotiverend voor de ooggetuigen. Een mijnenveld als deze verstoort de opmars van de vijand. Hij kan niet verder of wordt gedwongen een andere route te nemen.
In 1997 is door Nederland de Conventie van Ottawa getekend. Hiermee wordt ons het gebruik, productie en opslag van anti-personeel mijnen verboden. Als gevolg van deze conventie hebben we alleen nog maar de grotere anti-tank mijnen.

Een kruispunt van wegen is vandaag gekozen als de plek voor het leggen van de mijnen. Hoe ziet de oefening er uit?

Verkennen

Of je nu een brug wilt leggen, een brug wilt vernielen of een mijnenveld wil leggen, al het werk begint met het verkennen van het gebied. Te voet wordt het terrein verkend en gaat de actie pas verder als alles veilig is. Pas dan komt de Boxer aangereden.

Dump

In de Boxer liggen de mijnen en alle andere zaken die nodig zijn. Volgens goed gebruik van de genie worden deze allereerst weet netjes in een dump buiten het voertuig neergelegd. Zodat iedereen vlekkeloos de materialen kan vinden die nodig zijn.

Prikkeldraad

Voor het leggen van mijnen is de Landmacht gehouden aan (onder andere) het “Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (Protocol II), Genève, 10-10-1980“. In het artikel staat dat maatregelen worden genomen om de burgers tegen de uitwerking van mijnen te beschermen, bijvoorbeeld door het plaatsen van waarschuwingstekens, schildwachten, het doen uitgaan van waarschuwingen of het aanbrengen van omheiningen. Het protocol is er de reden voor dat het gehele mijnenveld omringt wordt met prikkeldraad en waarschuwingsborden.

Graven

Met de schep worden de gaten gegraven voor de mijnen.

Leggen en meten

Vanuit de dump worden de mijnen naast de gaten gelegd. Straks worden ze ingegraven maar eerst worden het mijnenveld en de precieze ligging van de mijnen genoteerd. Zodat na de strijd het veld weer verwijderd kan worden.

Zand erover

De mijnen verdwijnen in de gegraven gaten. Zand erover. Klaar.

Oefening Victorious Engineer

Het verslag van de oefening Victorious Engineer bestaat uit een drietal reportages: