Martin BosOefeningen

Victorious Engineer: Leguaan

In de oefening Victorious Engineer oefent de genie op het oefenterrein Wezeperberg. De kennis en kunde op de verschillende Basis Genie Technieken (BGNT) oefent men twee weken lang op groepsniveau (oefenniveau 2). Het 41 Pantsergeniebataljon (41 Pagnbat) heeft de oefening opgezet en heeft de leiding. Een van de oefeningen is het leggen van de brug met de Leguaan.

Het is in Victorious Engineer voor het eerst dat de Leguaan binnen het 41 Pagnbat wordt ingezet in een realistische oefening. En het is in deze reportage zelfs voor het eerst dat de brug van 26 meter ‘in het echt’ gelegd wordt. Tot nu toe is het leggen los geoefend, dus zonder het totale proces er omheen. In deze reportage komt nu het volledige proces aan bod.

Verkennen

Het leggen van een brug is niet iets dat je in het gevecht lichtzinnig doet. Al het grote materieel van de genie is relatief schaars en dat geldt ook voor de brugleggende tanks. Voor een vijand heeft het genievoertuig als doel een hoge prioriteit. Want zodra de brug gelegd is, volgt er waarschijnlijk een offensief.
Om dit alles voor te zijn, wordt de brugleggende tank in het achterland (ten opzichte van het front) gehouden. Eerst moet ieder er zeker van zijn dat het gebied veilig is. Verkenners van de genie gaan daarom eerst op pad. Ze worden met hun Boxer op enige afstand afgezet en gaan daarna te voet verder.

Controleren

Wanneer eenmaal het gebied verkend en veilig is dan komt de Boxer naar voren. In het voertuig zijn de spullen meegenomen om het gebied op mijnen te controleren. De weg en de bermen worden onderzocht.

Inmeten

We weten waar de brug globaal moet komen. Maar hoe moet het precies? Wat is de plek tot waar de Leguaan moet oprijden om de brug te leggen? Hoe breed is dat? Wat is de ondergrond? Een team gaat aan de slag om dat allemaal uit te zoeken terwijl anderen het gebied beveiligen (door gewapend op de uitkijk te staan).

Leggen

Eindelijk is het zover. Het gebied én het terrein zijn veilig. De Leguaan mag naar voren om de brug te leggen.

Afzetten

Na het leggen wordt de route naar de brug gemarkeerd met wit touw en rowili.

Oversteken

Klaar! Als eerste mag de Boxer van de geniegroep de brug over.

Evalueren

Het is een oefening. En de eerste keer dat de 26 meter brug daadwerkelijk is ingezet. Hoe verliep de oefening? Wij weten het niet, het zag er voor ons als buitenstaander soepel uit. Na de evaluatie mogen de genisten allen nog even een blik werpen in de Leguaan om zelf een antwoord te vinden op de vraag wat er onder pantser door de berijders te zien is. Het is voor hen belangrijk om te weten dat het zicht van onder het pantser minimaal is!

De brug

En terwijl wij afscheid nemen van deze mooie geslaagde oefening kijken we nog een keer achterom. Een mooie brug. De Leguaan rijdt naar voren om hem op te nemen en over 10 minuten is hij weer weg.

Oefening Victorious Engineer

Het verslag van de oefening Victorious Engineer bestaat uit een drietal reportages:

Thema: Leguaan

Sinds de introductie van de Leguaan in december 2022 zijn er tot in oktober 2023 in totaal vijf artikelen verschenen over dit bijzondere voertuig. Van het moment waarop hij net is afgeleverd tot aan de eerste tactische inzet in Wezep.