Martin BosNieuws

Wat doet de Leguaan in Vught?

Nederland heeft de brugleggende tank Leguaan (op basis van de Leopard 2) aangeschaft. De rijopleiding voor de Leguaan wordt in Amersfoort op de Bernhardkazerne gegeven. In Vught krijgen de cursisten hun vervolgopleiding. Hierna worden de militairen ingezet bij de geniecompagnieën van de 13e Lichte Brigade of de 43ste Gemechaniseerde Brigade.

Mineurs- en Sappeurs School in Vught

Voordat we in detail kijken naar de Leguaanopleiding in Vught, herinneren we je nog even aan de manier waarop de Koninklijke Landmacht de verschillende basis- en vakopleidingen heeft georganiseerd. Speciaal hiervoor is het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) opgericht. In de reportage ‘Carrière Chauffeur Rupsvoertuigen‘ zien we een deel van het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en Bergen (OTCRij). Hier leren militairen  hoe ze (rups)voertuigen moeten besturen, bedienen en onderhouden.

Boompjes-logo OTCo

Het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) zit in Vught, Reek en Wezep. Hier leren genisten bruggen bouwen, mijnen ruimen en hoe ze moeten omgaan met CBRN-dreigingen (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). Het OTCGenie verzorgt ook de genieopleidingen voor andere krijgsmachtdelen.

Eén van de scholen binnen de OTCGenie is de Mineurs- en Sappeursschool. Zij verzorgen de opleiding voor:

  • Bemanningen van de brugleggende tanks Leguaan en van de Kodiak genie-doorbraaktank;
  • genie-inlichtingen en -verkenningen;
  • pantserondersteuning en vernielingen;
  • search, camouflage en misleiding;
  • de wapentechnische vorming van (onder)officieren.

Opleiden op het systeem

Bij het OTCRij heeft de Leguaan-bemanning dus leren rijden. Bij OTCGenie wordt de bemanning getraind in het gebruik van de bruglegger. De vijf weekse opleiding begint met een aantal dagen theorie. Eerst mogen de cursisten het geleerde toepassen op de simulator. Daarna gaan ze aan de slag met het echte voertuig of de ‘auto’ zoals het kader de Leguaan noemt.

Het leren werken met de Leguaan bevat de volgende onderwerpen:

  • Technische aspecten van het voertuig en de bruggen;
  • het legsysteem;
  • het kunnen samenstellen en demonteren van de bruggen m.b.v. een hijskraan;
  • het opnemen en lanceren van de verschillende soorten bruggen en de mogelijkheden hierin;
  • stukje onderhoud.

Praktijk

Na theorie en simulatie ervaren de cursisten in de praktijk hoe het is om met een echte Leguaan te rijden. Onder de overkapping op de kazerne in Vught staat de Leguaan naast al het andere geniematerieel. Nog zonder brug en vandaar dat de sergeant-majoor toelicht dat het opnemen van de brug het eerste is dat wordt geleerd. Pas daarna kan de cursist  een brug leggen. Met de 26 meter brug gaan we naar het kleine oefenterrein. De gehele combinatie past precies op de baileybrug. Het rijden met de Leguaan is tijdens deze opleiding minimaal. Alles gaat over de functies van de bruglegger. Dat is vaak statisch te beoefenen.

14 en 26 meter

In Vught wordt met de beide bruggen geoefend: de 2 x 14 meter brug en de 1 x 26 meter brug.

Lanceren 26 meter brug

Opnemen 14 meter bruggen

Lanceren 14 meter bruggen

Nog wensen?

De organisatie wacht nog op de speciale trekker-oplegger combinatie om de 1 x 26 meter brug en/of de 2×14 meter bruggen te kunnen transporteren. Niet voor het vervoer van de leguaan zelf. Met de speciale constructie die straks wordt meegeleverd, kan de brug op de oplegger ook smaller gemaakt worden. De Leguaan kan dan zonder problemen over de weg tussen het andere verkeer rijden.

Er komt nog een aantal nieuwe Leguaans voor de opleidingen in Amersfoort en Vught. De documentatie hiervoor wordt verder uitgewerkt. Dit voertuig moet, als we naar zijn voorganger kijken, nog zeker 40 jaar meegaan.

Tactische inzet

Na de opleiding in Vught zijn de cursisten volledig vertrouwd met de Leguaan als brugleggende tank. Over het voertuig zelf hoeft de bemanning niets meer te leren. Het komt nu aan op de inzet van de Leguaan in de operationele omgeving. Maar daarover misschien nog een keer in deel 5 van onze reportages over de Leguaan….

Thema: Leguaan

waarop hij net is afgeleverd tot aan de eerste tactische inzet in Wezep.