Martin BosOefeningen

Oefening in Duitsland: SOB/SOMS

SOB/SOMS

De manoeuvre- en vuursteuneenheden van de Koninklijke Landmacht zijn deze weken in het noorden van Duitsland voor grootschalige schietoefeningen: SOB/SOMS
Naast het beoefenen van de schietvaardigheid oefenen de eenheden ook het geïntegreerd optreden van en de samenwerking tussen de verschillende wapensystemen. Zo wordt duidelijk hoe de militairen bijvoorbeeld in Afghanistan effectief kunnen samenwerken.

De oefening is bekend onder de naam SOB/SOMS. Dit staat voor Schiet Oefeningen Bergen/Schiet Oefeningen Munster-Süd. Met een oppervlakte van ruim 28,4 km2 is de Truppenübungsplatz Bergen het grootste oefenterrein van Europa. Het beschikt over een scala aan schietbanen, werk- en slaapgebouwen en bivakplaatsen voor de militairen. Het tweede oefengebied, Truppenübungsplatz Munster-Süd, heeft een oppervlakte van ‘maar’ 6,3 km2 en is specifiek een schietterrein voor artillerie en mortieren. De Landmacht oefent op deze terreinen omdat er in Nederland geen terreinen van deze grootte zijn. Jammer genoeg is ook het geluid van een schietoefening niet geaccepteerd binnen grote delen van de Nederlandse bevolking.

SOB/SOMS is naast een druk en intensief schietprogramma ook een logistiek spektakel. De logistieke eenheden van de landmacht bevoorraden de eenheden met de benodigde brandstof en munitie. Ook zorgen ze ervoor dat alles blijft rijden en schieten tijdens de oefening.

C-cie 44 Painfbat

Voor de eerste fotoserie volgen we de Charlie Compagnie van het 44 Pantserinfanteriebataljon (Johan Willem Friso). Zonder hun infanteristen maar met hun CV90’s nemen ze aan de schietoefening deel op de Truppenübungsplatz Bergen.
Er werden een tweetal oefeningen doorlopen. Op een van de wegen die het veld in ging, was een CV90 bezig met een waarnemingsoefening. Naar voren rijden om het te verkennen, vuur af te geven op de doelen die zich aanbieden. En daarna weer naar achter, naar het meer veilige gebied. Er werd geschoten met het zowel het Bushmaster III 35 mm snelvuurkanon en met de MAG 7,62mm-mitrailleur.
De tweede oefening was een pelotonsoptreden met een viertal voertuigen. Aanrijden, positie innemen aan het begin van de schietbaan en verkennen. Een oorverdovend geluid verbreekt de stilte op het terrein. 20 Granaten vliegen het oefengebied in, de ‘vijand’ is verrast en de voertuigen stormen het terrein in. 

Dit artikel gaat verder na de fotoserie

Artillerie

Het Vuursteuncommando oefende op Munster Süd. Op schietterrein 37B staan een viertal pantserhouwitsers PzH2000 opgesteld. Verderop in het oefenterrein (grofweg 6 kilometer verder) zijn er verkenners aan het werk. De oefening is voor hen: zij verkennen, geven hun vuuropdrachten door aan de aanwezige stukken en beoordelen het afgegeven vuur.

De oefening begint voorzichtig want de veiligheid gaat boven alles. Het inmeten van de vuurmonden is niet meer nodig want de PzH2000 doet het met zijn computers volledig automatisch. En toch wil je niet dat er door een softwarefout een brisantgranaat op een verkeerde plaats land. Daarom controleert de  aanwezige adjudant op ouderwetse wijze de opstelling waarna een eerste proefschot wordt afgegeven. En zodra deze landt op de berekende plek dan start de oefening in volle glorie. Soms geeft een stuk een enkel schot af, soms wordt er een salvo afgegeven. De 40 kilogram zware granaten worden zeer snel door de automatische laadinrichting geladen. De enige menselijke handeling is het laden van de kardoes. Binnen een halve minuut verlaten 5 schoten de loop.

Een munitievoorraad is uiteraard niet onbeperkt. Verderop op het oefenterrein is er een munitiedepot in het veld ingericht. De aanwezige kanonniers tonen hun spierkracht want de zware granaten moeten een voor een met de hand in het laadsysteem gestopt worden. De PzH2000 stopt de granaten daarna volautomatisch in zijn munitieopslag. 

Dit artikel gaat verder na de fotoserie

Bijzondere voertuigen

Een schietoefening is tegelijkertijd ook een logistieke oefening, mensen en materiaal moeten verplaatst worden. Het Nederlandse leger gebruikt daarvoor een groot aantal vracht- en terreinauto’s. Op de schietbanen werkt Duits personeel voor de veiligheid en het onderhoud en ook zij hebben hun eigen voertuigen. En her en der staat er een voertuig dat later in een andere oefening gebruikt wordt. Daarom als laatste in dit artikel een fotoserie over deze voertuigen.