Martin BosNieuws

Carrière: chauffeur rupsvoertuigen

De Nederlandse krijgsmacht heeft een groot aantal rupsvoertuigen. En een aantal specifieke rij-opleidingen hiervoor.

De meeste mensen kennen de belangrijkste rupsvoertuigen van de Koninklijke Landmacht: het CV90 infanteriegevechtsvoertuig en de Leopard 2 gevechtstank. Daarnaast heeft Defensie rupsvoertuigen voor allerlei soorten van specialistisch werk. Denk dan aan het leggen van bruggen, het graven aan het front en het bergen van voertuigen. Ieder rupsvoertuig heeft zijn eigen kenmerken, inzet en eigenaardigheden.
Hoe kom je zover? Hoe word je chauffeur op een rupsvoertuig? Het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) speelt in ieder geval een belangrijke rol!

Niet voor beginners

Het besturen van rupsvoertuigen is niet iets dat je direct leert wanneer je bij Defensie in dienst komt. Iedere militair start namelijk bij basis met de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Tijdens de achttien maanden van de AMO staat de militaire vorming centraal en leer je militaire basisvaardigheden. Op het programma staan onderdelen als schieten, hindernisbaan, kaartlezen, militaire ethiek, militair recht en sport. Na afronding van de AMO volgt nog een Functie Opleiding (FO) bij één van de opleidingscentra. Want een genist moet andere dingen weten en kunnen dan een infanterist.

Afhankelijk van vooropleiding, specialisatie en ervaring groeit de soldaat in enige tijd door tot korporaal en korporaal der 1e klasse. Je kent je vak. En dit is ook het moment dat je je kunt specialiseren als chauffeur. De Soldaat Pantsergenie kan doorgroeien als ‘bruglegger’ of werken met het geniedoorbraaksysteem (de Kodiak). De soldaat van de Technische Dienst kan doorgroeien richting de Buffel bergingstank.

De grotere pantservoertuigen komen eigenlijk allemaal uit dezelfde familie, ze zijn afgeleid van de Leopard tank. De verouderde bruglegger en de bergings- of genietank zijn op basis van het Leopard 1 onderstel. De Leguaan, de Kodiak, en de Buffel hebben hetzelfde onderstel gebaseerd op de Leopard 2 onderstel.
Aangezien Nederland tegenwoordig zijn tanks least van Duitsland, begint ook de basisopleiding op deze voertuigen in Duitsland. In het Duits! Om het algemene Leopard-rijbewijs te halen.

Specialisatie in Nederland: OTCRij

In Duitsland leer je het rijden. En je leert hoe je de techniek van het voertuig moet onderhouden, tot aan het repareren van afgelopen rupsbanden (tracks) aan toe. De basis van het rijden met zware gepantserde rupsvoertuigen is stevig gelegd. Je moet je gaan bekwamen op de bijzonderheden van je eigen voertuig. Het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) is verantwoordelijk voor deze specialisatie en is uitgerust en ingericht met speciale Driver Training Vehicles (DTV) voor rijonderricht. De Leguaan heeft geen aparte lescabine en is standaard op één aspect na namelijk de spiegels voor de instructeur. Van oudsher zit in Amersfoort op de Bernhardkazerne de Rij- en Tractieschool, vandaar ook dat daar de meeste rijopleidingen met rups gegeven worden.

Leguaan

OTCRij verzorgt de opleiding voor de rupsvoertuigen

De Combat Support Bridge (CSB) Leguaan Leopard 2 is een vernuftig brugleggend systeem dat op het onderstel van een tank is gebouwd. Met de Leguaan kan een brug van 26 meter of 14 meter lang worden gelegd. In totaal worden er acht geleverd aan de Koninklijke Landmacht (CLAS), waarvan de eerste twee nu uitgeleverd zijn. Bij het OTCRij is de Leguaan ook binnen om het verdere rijonderricht voor de bestuurders te verzorgen. De Leguaan is en wordt bij de pantsergeniebataljons van 13 Lichte Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade uitgerold.

Voor het uitrollen moet de volledige bemanning een opleiding doorlopen. Het onderstel is een gewoon Leopard 2 ondersteltank, maar anders zijn de bediening, het stuur, dashboard en de rijeigenschappen van het voertuig ten opzichte van de tank. Met de 26 meter brug ligt er een gewicht van 11 ton hoog boven de romp en steekt het voertuig aan alle kanten uit.

Bij OTCRij leert de kandidaat in tien dagen om te gaan met de eigenschappen van de Leguaan. In de opleiding zit het leren rijden, zowel boven als onder pantser. Dit doet men voornamelijk op de oefenterreinen de Vlasakkers en Leusderheide. Op de openbare weg rijdt men, onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee (KMar), een verplaatsingsrit. Op het raccordement op de kazerne beoefent men het laden op de trein.

Tot slot: Tactische opleiding

Als je weet hoe je moet rijden en alles weet over de systemen, dan blijft nog maar één aspect over: hoe leg je de brug met de Leguaan? Dit wordt geleerd bij het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) in Vught.

In de basis is het leggen en opnemen van de brug een half-geautomatiseerd proces. Zo wordt na het eerste oppakken van de brugdelen het gehele inschuiven door het boordsysteem uitgevoerd. Belangrijker is het leggen van de brug in een operatie. Pure genie-kennis komt dan om de hoek kijken, zoals het inmeten van de brug en het beoordelen van de kwaliteit van de oever. Tot slot moet de bemanning rekening houden met de nodige tactische aspecten.

Als alle opleidingen met succes doorlopen zijn, dan ga je ‘als goed opgeleide specialist’ terug naar de brigade.

Thema: Leguaan

waarop hij net is afgeleverd tot aan de eerste tactische inzet in Wezep.