Martin BosOefeningen

VTO Cavalerie Verkenning (1)

Goed verkennen is een vak. En om dat vak te leren, is er de Vaktechnische Opleiding (VTO) Cavalerie Verkenning.  Maar wat is deze VTO? En hoe leer je het vak in de praktijk? In twee artikelen nemen we je mee de diepte in. Ondersteund met foto’s geven je een idee van een dag in de opleiding.

De VTO Cavalerie Verkenning

Embleem KL-Opleidings--en-TrainingscommandoAankomend officieren en onderofficieren starten hun militaire loopbaan met de algemene militaire vorming. Officieren aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en onderofficieren aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Na de algemene opleiding leert men in het defensiebedrijf ook een vak, een specialisme, in de Vaktechnische Opleiding (VTO).

Het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) in Amersfoort organiseert de VTO voor ‘Officier Cavalerie Verkenning’ en ‘Onderofficier Cavalerie Verkenning’. De leerlingen verdiepen zich in driekwart jaar in onder andere de commandovoering en verkenning. Ging men als cavalerie vroeger te paard, tegenwoordig doen ze dat met bewapende (pantser)wielvoertuigen en te voet.

Officieren

De Officier Cavalerie Verkenning werkt als pelotonscommandant binnen één van de vier Brigade Verkenningseskadrons van de Landmacht. Ieder verkenningseskadron is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verkennings- en bewakingstaken veelal ver in het gebied van een tegenstander. Als commandant van het verkenningspeloton geeft de officier leiding aan een groep militairen tijdens oefeningen, uitzendingen en tijdens het verblijf op de kazerne. In overleg met de opvolgend pelotonscommandant verzorgt de officier de planning en uitvoering van opdrachten maar ook van lessen en oefenprogramma’s. Daarnaast draagt hij zorg voor personele en logistieke zaken en voor inlichtingen en veiligheid binnen het verkenningspeloton. Ook neemt deel aan oefeningen met het verkenningspeloton, woont besprekingen en vergaderingen bij en zorgt voor een juist onderhoud van het beschikbaar gestelde materiaal.

Onderofficieren

De Onderofficier Cavalerie Verkenner is degene die direct de manschappen aanstuurt en direct leiding geeft tijdens de uitvoering van opdrachten. Hij is de vakman die hun opleiding en training verzorgt en die met zorg invulling geeft aan de mentale en fysieke vorming van zowel het individu als de groep. Hij is een expert op het gebied van wapens, materiaal en voertuigen van de eenheid. En op die laatste, de Fennek, is hij de voertuigcommandant.

Verkennen en leidinggeven

In de VTO worden tegelijkertijd officieren als onderofficieren opgeleid in het verkenners-vak. De hoofdthema’s van de opleiding zijn: bereden verplaatsen, puntverkenning, gebiedsverkenning en waarneempost. Uiteraard zijn er dan nog subthema’s als materieelherkenning. En zijn er twee werkwijzes: het voetwerk en bereden/uitgestegen (zie verderop).

Als pelotonscommandant of als voertuigcommandant moet je ook beschikken over de nodige competenties rondom leidinggeven. 

Verkennen in de praktijk

DefensieFotografie was bij de Manoeuvreschool te gast in Drenthe. Een groep leerlingen heeft op het oefenterrein Havelte West de bivak ingericht. Ze zijn op maandag aangekomen en gaan op vrijdag weer naar huis. Deze keer geen boogtenten, de leerlingen slapen ‘gewoon’ in het veld.

Tot deze week hebben de mannen geoefend in het voetwerk, het verkennen te voet. Dit is hun eerste week dat ze bereden en uitgestegen werken. Bereden met de Fennek. En uitgestegen waarbij de Fennek zo optimaal mogelijk wordt ingezet voor het uitvoeren van de verkenningstaak. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de camera in het voertuig en rekening te houden met de extra beveiligingscapaciteit die de .50 mitrailleur geeft.

Bevelsuitgifte

Het is nog donker als de dag start met de bevelsuitgifte: de mondelinge uitleg van de opdracht die de verkenners te wachten staat. Wat is de toestand? Welke vijand en welke eigen troepen kunnen we verwachten? Hoe gaan we de opdracht uitvoeren? Drie leerlingen buigen zich naast het voertuig over de oleaat en situatieschetsen. Eén van hen doet het woord en de twee anderen luisteren gespannen toe. De wachtmeester volgt precies wat er gebeurd. Hij heeft als instructeur de opdracht deze leerlingen te begeleiden en te vormen.

Je leert het beste van je fouten. Of is het juist van de dingen die je goed doet? Wat vind je er zelf van?
Alle aspecten komen aan bod als de wachtmeester evalueert. Waarbij hij terugpakt op de theorie en praktijk van de commandovoering. De systematiek van de aanpak is belangrijk. En het taalgebruik van de feedback is typisch militair direct. Wat is de situatie in het veld omdat het de laatste dagen heeft geregend? Welke route nemen wij? Maar welke route neemt de vijand? Niet 10 minuten oreren. Energie behouden. Weet: paxen willen rijden.

Rijden over 15 minuten.

Op weg

Vanuit het bivak op het oefenterrein gaan de voertuigen de openbare weg op. Het voegt een extra dynamiek toe omdat er rekening gehouden moet worden met burgerverkeer. De colonne van twee Fenneks en een Amarok rijden door het fraaie Drentse landschap naar het eerste verzamelpunt.

De voertuigen worden opgesteld waarbij de omgeving zorgvuldig in de gaten gehouden worden. De eerste camo-netten worden aangebracht wanneer de wachtmeester een vraag stelt: “Is dit de beste plek om de voertuigen neer te zetten?”. Niet dus. Even los van het feit dat de Fennek de weg blokkeert, is er een betere plek op het erf van de boerderij. Waar je in de beschutting staat. Waar je beter rondom kunt beveiligen. 30 meter verplaatsen dus.

Vanaf de nieuwe locatie worden de voertuigen zorgvuldig opgesteld en opnieuw gecamoufleerd. Ieder zijn eigen sector om te bewaken.

Liaison

We zitten nu op de rand van het vijandelijk gebied. In tegenstelling tot de frontlijn in de Eerste Wereldoorlog, is de overgang tussen eigen en vijandelijke troepen diffuus. Daarom staan de voertuigen nog dieper in het eigen gebied opgesteld en gaan de verkenners uitgestegen verder. Naar de liaison die de laatste informatie heeft over het vijandelijke gebied. 

De twee verkenners naderen voorzichtig de gecamoufleerde Amarok. Met een kleurkaart wordt aangegeven dat ze opgewacht worden door ‘eigen volk’. Terwijl een van de verkenners de omgeving bewaakt krijgt de andere verkenner de laatste aanwijzingen. Op de kaart is een pantserinfanterie-peloton ingetekend. En verderop is er kans op mijnen bij een brug. Relevante informatie. die wordt opgeschreven en op de oleaat wordt overgenomen. En dan weer terug naar de voertuigen.

Terug op locatie wordt de informatie gedeeld met de anderen. Het plan wordt bijgesteld en onderling afgestemd. Camouflage van de voertuigen af. Klaarmaken voor vertrek. Degene die in het veld met Minimi en Panzerfaust de opstelling bewaakte, komt terug gerend. Opnieuw onderweg.

In vijandelijk gebied

De eerste kilometer rijden we nog in het eigen gebied. De Fenneks zijn goed herkenbaar voor de eigen troepen door het grote oranje vlak achter op het voertuig. Vlak voordat we vijandelijk gebied intrekken worden de vlakken verwijderd. 

De manier van verplaatsen wordt anders. In het eigen gebied reden we achter elkaar. In het vijandelijk gebied wordt nagedacht over iedere verplaatsing. Sprongsgewijs gaat het voorwaarts. Telkens één Fennek naar voren. Voor iedere sprong wordt de omgeving gescand op dreiging. Veilig? Dan naar voren. De snelheid van verplaatsen is nu ineens een stuk lager. 

En zo gaan de verkenners naar het afgesproken punt. Het punt vlak bij de POI (Point of Interest) dat zij gaan verkennen.

Deel 2

Tot zover deel 1. In deel 2 van het artikel over de VTO Cavalerie Verkenning gaan de leerlingen uitgestegen het vijandelijk gebied in. Wat gaan ze meemaken? Volg de link en ga naar deel 2 van de reportage.