Martin BosOefeningen

Falcon Leap 2022: Houtdorperveld

Falcon Leap 2022

Met de oefening Falcon Leap oefenen ieder jaar meer dan 1000 militairen uit verschillende NAVO-landen in luchtlandingen.

De oefening wordt georganiseerd door de Nederlandse 11 Luchtmobiele Brigade en ondersteund door de Koninklijke Luchtmacht vanaf de Vliegbasis Eindhoven (reportage 2019). De eerste week staat in het teken van het droppen van vracht. In de tweede week is het de beurt aan de parachutisten op onder andere Houtdorperveld (2016, 2021). En op de laatste dag herinnert men de Operatie Market Garden (2019).

Parachutespringen

De Rode Baretten van verschillende landen springen tijdens Falcon Leap uit types vliegtuigen en met verschillende uitrustingen. Er wordt vanaf de laadklep (ramp) of uit de zijdeuren gesprongen. Geen vrije val maar ‘static line’, een koord aan het vliegtuig zorgt ervoor dat de parachute zich direct na het verlaten van het vliegtuig opent.

Op de grond

Eenmaal geland, mag ieder lopend terug naar het centrale verzamelpunt. Daar worden de parachutes ingenomen.

Wings

Een para-wing laat zien dat je zelfstandig kunt parachutespringen. De para-wing van een ander land laat zien dat je ook volgens de standaard (met materiaal en procedures) van dat andere land kunt springen. Para’s verzamelen graag deze extra wings. Het is een eer om ze te ontvangen. Tegelijkertijd heeft het springen met elkaars uitrusting ook een operationeel nut. Je leert om te gaan met het materiaal van de collega’s die je in een inzetgebied tegen kunt komen. Ook kunnen er verschillen in werkwijzen bekeken én beoordeeld worden . Dat leren gaat uiteraard het beste door het ‘gewoon’ in de praktijk te doen. En juist daarin is Falcon Leap uniek en enige in de wereld!

Logistiek Falcon Leap

In schijnt dat de Amerikaanse generaal Omar Bradley ooit zei: “Amateurs talk strategy. Professionals talk logistics.” (Amateurs praten over strategie, professionals over de logistiek). Het is een uitspraak die op dit moment in de tijd van de oorlog in Oekraïne vaker aangehaald wordt. Omdat Oekraïne succesvol is door onder andere de bevoorrading van het Russische leger aan te vallen. Of omdat de opmars (van beide zijden) moeizaam verloopt omdat de aanvoerlijnen te lang worden.
Ook Falcon Leap kan pas succesvol zijn door al die inzet op de grond. Militairen die de dropzone aangeven. Militairen die het veldhospitaal bemensen. Vele (vracht)auto’s voor de logistiek en natuurlijk dixi’s.